JUMP TO CONTENT
Претрага

Politika privatnosti

Hvala vam na interesovanju za naš veb-sajt i naše usluge. Za nas, podaci su osnova za odličnu uslugu. Međutim, naša najvažnija vrednost je poverenje naših kupaca, zaposlenih i drugih lica koja posećuju ovaj veb-sajt. Zaštita podataka i njihova upotreba samo na način na koji se to očekuje, naš je prioritet broj jedan. Sledeća politika privatnosti stoga ima za cilj da vas informiše o obradi vaših podataka o ličnosti i vašim pravima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („ZZPL“) i drugim važećim propisima.


  1. Opšte informacije
  1.1 Odgovornost za rad ovog veb-sajta snosi METRO Cash & Carry doo Beograd (u daljem tekstu „METRO“, „mi“ ili „nas“).
  1.2 Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o privatnosti i zaštiti podataka, možete se obratiti našem Saradniku za zaštitu podataka koristeći sledeće kontakt podatke: METRO Cash & Carry doo Beograd, Saradnik za zaštitu podataka, Autoput za Novi Sad 120, 11080 Beograd-Zemun, Republika Srbija, e-mail: dataprotection@metro.rs .
  1.3 Ova politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, obrađujemo i koristimo podatke o ličnosti u vezi sa našim veb-sajtom. Podaci o ličnosti su pojedinačni detalji o vašim ličnim ili činjeničnim okolnostima. Vaše podatke o ličnosti koje prikupljamo, čuvamo i koristimo isključivo u okviru važećih zakonskih propisa.
  1.4 Preduzeli smo odgovarajuće tehničke mere kako bismo osigurali da vaši podaci budu zaštićeni od neovlašćenog obelodanjivanja, nezakonite upotrebe, izmene i uništenja. Zaposleni u METRO-u su dužni da se pridržavaju propisa o zaštiti podataka prilikom rukovanja (ličnim) podacima.

  2. Obrada podataka o ličnosti i prenos trećim licima
  2.1 Neki podaci o ličnosti se automatski prikupljaju preko vašeg uređaja (računara, mobilnog telefona, tableta, itd.) kada koristite naš veb-sajt. Snimaju se IP adresa koju trenutno koristi vaš uređaj, datum i vreme, tip pretraživača i operativni sistem vašeg uređaja, kao i stranice kojima ste pristupili. Ovo se radi u svrhu sigurnosti podataka i optimizacije naše ponude, kao i poboljšanja našeg veb-sajta. Svaka druga analiza, osim u statističke svrhe, i to uvek u anonimnom obliku, sprovodi se samo u okviru ove politike privatnosti. Ovi podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu čl. 12 st. 1. tač. 6) ZZPL. Zaštita našeg veb-sajta i optimizacija naših usluga predstavljaju legitimni interes METRO-a.
  2.2 Ukoliko nam se obratite (na primer putem obrasca za kontakt), prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo podatke o ličnosti koje ste nam stavili na raspolaganje i koji su potrebni za obradu i odgovor na vaš upit. Pravni osnov za obradu je čl. 12 st. 1. tač. 2) ZZPL.
  2.3 Da bismo omogućili procese obrade podataka pomenute u ovoj politici privatnosti, koristimo pružaoce usluga kao obrađivače podataka u smislu čl. 45. ZZPL, na primer pružaoce usluga za slanje e-pošte, održavanje i druge usluge. To su i eksterni pružaoci usluga i pružaoci usluga unutar METRO-a koji se nalaze u zemljama unutar i eventualno izvan Evropske unije (EU) i Evropskog ekonomskog prostora (EEA). Kroz ugovorne odredbe osiguravamo da ovi pružaoci usluga obrađuju podatke o ličnosti u skladu sa ZZPL-om kako bi se garantovao visok nivo privatnosti, čak i ako se podaci o ličnosti prenesu u zemlju s drugačijim nivoom zaštite podataka za koju ne postoji odluka o adekvatnosti od strane Komisije Evropske unije. Nema daljeg prenosa podataka o ličnosti drugim primaocima osim ukoliko imamo zakonsku obavezu u tom pogledu. Za više informacija o odgovarajućim merama bezbednosti za međunarodni prenos podataka ili njihovu kopiju, obratite se našem Saradniku za zaštitu podataka.

  3. Kolačići
  Koristimo takozvane kolačiće kako bismo naše usluge učinili atraktivnim posetiocima i omogućili upotrebu određenih funkcija. Ovo su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem uređaju. Neki od kolačića koje koristimo se brišu nakon završetka sesije pretraživača, odnosno nakon zatvaranja vašeg pretraživača (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju nam da prepoznamo vaš pretraživač prilikom vaše sledeće posete (trajni kolačići). Možete konfigurisati svoj pretraživač tako da budete obavešteni kada primite kolačić i možete odlučiti na individualnoj osnovi da li želite da ih prihvatite; takođe možete odbiti kolačiće za određene slučajeve ili ih uopšteno odbiti. Za više informacija, pogledajte odeljak pomoć u vašem pretraživaču. Ako ne prihvatite kolačiće, funkcionalnost našeg veb-sajta može biti ograničena. Prihvatanjem odgovarajućih kategorija u našem "baneru za kolačiće" ili na stranici za izbor kolačića, takođe se slažete sa obradom vaših podataka o ličnosti putem kolačića. Ovi podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu čl. 12 st. 1. tač. 1) ZZPL.

  4. Individualne usluge
  4.1 Matomo: Ako ste aktivirali kolačiće performansi/statistike, na ovom veb-sajtu koristimo softver „Matomo“ (www.matomo.org), uslugu provajdera InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Novi Zeland. Softver postavlja kolačić (tekstualni fajl) na vaš računar pomoću kojeg se vaš pretraživač može prepoznati. Ako se aktiviraju pod-stranice našeg veb-sajta, čuvaju se IP adresa korisnika, skraćena za poslednja dva bajta (anonimizirana), aktivirana pod-stranica i vreme poziva, strana sa koje je korisnik došao na naš veb-sajt (sa koje je upućen), koji pretraživač sa kojim dodacima, koji operativni sistem i koja rezolucija ekrana se koristi, vreme provedeno na veb-sajtu i stranice kojima se pristupa sa aktivirane pod-stranice.
  Obrada podataka je zasnovana na čl. 12 st. 1. tač. 1) ZZPL. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku brisanjem kolačića u vašem pretraživaču ili promenom postavki kolačića. Za više informacija o obradi podataka od strane Matomo, posetite sledeću stranicu: https://matomo.org/privacy/ .

  4.2 Google Analytics: Ako ste aktivirali kolačiće performansi/statistike, ovaj veb-sajt koristi Google Analytics, uslugu veb-analitike koju pruža Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“). Google Analytics koristi "kolačiće", tekstualne datoteke postavljene na vaš računar, kako bi pomogle veb-sajtu da analizira kako korisnici koriste stranicu. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb-sajta Google će obično preneti i pohraniti ih na serverima u Sjedinjenim Državama.
  Međutim, u slučaju da je na ovom veb-sajtu aktivirana IP anonimizacija, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će se preneti na Google server u SAD-u i tamo skratiti.
  Koristimo Google Analytics za analizu i redovno poboljšanje korišćenja našeg veb-sajta. Dobijena statistika nam omogućava da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za vas kao korisnika. U ime METRO-a kao operatera ovog veb-sajta, Google će koristiti ove informacije u svrhu procene vašeg korišćenja veb-sajta, sastavljanja izveštaja o aktivnostima veb-sajta i pružanja drugih usluga koje se odnose na aktivnost veb-sajta i korišćenje interneta operateru veb-sajta. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google Analyticsa neće biti spojena s drugim podacima iz Google-a. Podaci koje šaljemo a koji su povezani sa kolačićima, korisničkim ID-ovima (npr. ID-om korisnika) ili ID-ovima za oglašavanje automatski se brišu nakon 14 meseci. Brisanje podataka čiji je rok čuvanja dostignut odvija se automatski jednom mesečno.
  Možete odbiti korišćenje kolačića izborom odgovarajućih postavki na vašem pretraživaču, ali imajte na umu da, ako to učinite, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost ovog veb-sajta. Takođe možete sprečiti prikupljanje podataka koje generiše kolačić a koji se odnose na vašu upotrebu veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) za Google i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pretraživač koji je dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  Ova web stranica koristi Google Analytics s ekstenzijom „_anonymizeIp()“. To znači da se IP adrese obrađuju u skraćenom obliku, čime se isključuje mogućnost ličnih referenci. Ukoliko su podaci koji se prikupljaju o vama povezani sa osobom, oni se stoga odmah isključuju i podaci o ličnosti se stoga odmah brišu.
  Koristimo Google Analytics za analizu i redovno poboljšanje korišćenja našeg veb-sajta. Dobijena statistika nam omogućava da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za vas kao korisnika. Pravni osnov za korišćenje Google Analyticsa je vaš pristanak u skladu sa čl. 12 st. 1. tač. 1) ZZPL. Vaš pristanak se može opozvati u bilo kom trenutku tako da važi ubuduće i bez navođenja razloga tako što ćete nam se obratiti kako je gore navedeno. Svaka obrada do trenutka opoziva ostaje nepromenjena.

  4. 3 Google Tag Manager: Koristimo uslugu pod nazivom Google Tag Manager koju pruža Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. S Google-om smo zaključili ugovor o obradi podataka. Osim toga, sa Googleom su ustanovljene takozvane standardne ugovorne klauzule prema čl. 65 ZZPL kao odgovarajuća mera zaštite. Google Tag Manager je pomoćna usluga i sama obrađuje podatke o ličnosti samo u tehnički neophodne svrhe. Google Tag Manager brine o učitavanju drugih komponenti koje same po sebi mogu prikupljati podatke. Google Tag Manager ne pristupa ovim podacima. Ako je deaktivacija izvršena na nivou domena ili kolačića, to ostaje na snazi za sve komponente koje su integrisane s Google Tag Managerom. U našem je legitimnom interesu da optimiziramo korišćenje našeg veb-sajta i da možemo integrisati odgovarajuće komponente za ovu svrhu. Obrada vaših podataka je stoga zasnovana na čl. 12 st. 1. tač. 6) ZZPL. Za više informacija o Google Tag Manageru, pogledajte Google pravila privatnosti: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


  5. Pružanje podataka o ličnosti i rokovi čuvanja
  Vaše podatake o ličnosti pružate dobrovoljno. Niste zakonski obavezni da nam svoje podatke o ličnosti učinite dostupnim. Ako odlučite da nam svoje podatke o ličnosti ne učinite dostupnim, to nema nikakvih posledica za vas, osim što na kraju možda nećete moći koristiti naše usluge. Podaci o ličnosti koje nam stavite na raspolaganje putem našeg veb-sajta biće pohranjeni samo dok se ne ispuni svrha za koju su obrađeni, dok nam ne kažete da izbrišemo vaše podatke ili dok postoji zakonski rok čuvanja. Ako se obrada vaših podataka zasniva na pristanku, izbrisaćemo vaše podatke ako povučete svoj pristanak, osim ako smo po zakonu obavezni da podatke zadržimo.


  6. Vaša prava
  Prema ZZPL imate pravo na: • Pravo na informaciju o obradi podataka i pravo na kopiju obrađenih podataka (pravo na pristup, čl. 26 ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ispravku netačnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravku i dopunu, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za brisanje podataka o ličnosti i, u slučaju da su podaci o ličnosti objavljeni, informisanje drugih rukovalaca o zahtevu za brisanje (pravo na brisanje, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo na zahtev za ograničenje obrade podataka (pravo na ograničenje obrade, čl. 29. – 34. ZZPL),
  • Pravo da dobijete vaše podatke o ličnosti koji su predmet obrade u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i pravo na zahtev za prenošenje tih podataka drugom Rukovaocu (pravo na prenosivost podataka, čl. 36. ZZPL),
  • Pravo da podnesete prigovor našem Saradniku za zaštitu podatka na obradu vaših podataka o ličnosti, kako bi ista bila prekinuta (pravo na prigovor, čl. 37. ZZPL),
  • Pravo na opoziv datog pristanka u bilo koje vreme kako bi se zaustavila obrada podataka koja je zasnovana na vašem pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva (pravo na opoziv pristanka, čl. 15. ZZPL),
  • Pravo na pritužbu nadležnom organu ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama zakona (pravo na podnošenje pritužbe Povereniku, čl. 82 ZZPL).
  Nadležni nadzorni organ:
  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120 Tel: +38111 3408 900
  Faks: +38111 3343 379
  Email: office@poverenik.rs
  Veb-sajt: Naslovna - Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  Ako se vaši podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnih interesa u skladu sa čl. 12 st. 1. tač. 6) ZZPL, imate pravo prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 37 ZZPL, pod uslovom da za to postoje razlozi koji proizlaze iz vaše konkretne situacije. Ako želite da iskoristite svoje pravo na prigovor, jednostavno pošaljite e-mail Saradniku za zaštitu podataka METRO-a (vidi gore).


  7 . Ažuriranja
  Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo ovu Politiku privatnosti. Ažuriranja ove politike privatnosti biće objavljena na našem veb-sajtu.
  Posljednja izmena: avgust 2022

Претрага

Sektori poslovanja